Každá pojišťovna chce své zákazníky motivovat k tomu, aby jezdili bezpečně. Existují různá zvýhodnění pro majitele vozu, které nebouralo. Základním systémem výhod, ale zároveň i postihů, je takzvaný systém bonusů a malusů.

Bonus je procentuelní sleva na základním pojištění povinného ručení. Jeho existence a výše je přímo závislá na tom, zda pojistník v minulosti zavinil svým vozidlem nehodu, při níž došlo k újmě na zdraví a majetku a při které byla náhrada škody hrazena prostřednictvím povinného ručení. Pokud se tak nestalo, navyšuje se zpravidla bonus o 5 % každý rok a lze tak dosáhnout až 60% slevy. Bonusy jsou navíc přenosné nejen z vozidla na vozidlo, ale i z pojišťovny na pojišťovnu. Možná jenom budete potřebovat potvrzení stávající pojišťovny o dosažených bonusech. Navíc si nová pojišťovna bonusy přepočítá a přecení dle svých pravidel. Většinou je ale výsledek pozitivní pro majitele vozu, neboť cena bývá jedním z důvodů, proč pojišťovnu měníme. Bonus je zákonem daná povinnost pojišťoven, zvýhodnit řidiče, kteří jezdí opatrně a bez nehod.

Malus je opakem bonusu. Je to taková „pokuta“ pojišťovny za to, že pojistník v minulosti uplatnil nárok na plnění z povinného ručení. Jezdíte špatně, nezodpovědně a často bouráte? Prodraží se vám to. Cena vašeho povinného ručení se s každou nahlášenou nehodou, kdy na pojišťovně uplatníte vysokou náhradu škody, zvedne. Malus bývá pojišťovnou uplatněn až ve chvíli, kdy pojistník uplatnil náhradu škody přesahující hodnotu toho, co na pojištění skutečně zaplatil. Jinými slovy, pokud je škoda nižší, než platby pojišťovně, bývá zvykem, že pojišťovna malus neuplatní. Malusy jsou přenosné stejně jako bonusy a změnou pojišťovny se jich nezodpovědný řidič nezbaví.

Je tedy příjemným pravidlem, že zodpovědný a nebourající řidič je po zásluze odměněn v podobě slev na povinném ručení. Na druhou stranu řidič nezodpovědný, je po zásluze potrestán a musí sáhnout hlouběji do kapsy.

 

Modelový případ – srovnání cen

Podívejme se na tři majitele zcela totožného, blíže nespecifikovaného vozidla. Povinné ručení stojí u jejich (stejné) pojišťovny v základu 7 000Kč. První řidič je mladý a nezkušený, jde o jeho první vůz a první povinné ručení, proto je cena jeho pojištění stále 7000Kč za rok. Kdyby měl jinou pojišťovnu, možná by zaplatil ještě přirážku za své mládí, jinde by zase mohl dostat do začátku nějaký ten „bonus na slib“.

Druhý řidič jezdí už dlouho a spolehlivě. Jeho bezeškodné období je delší než 120 měsíců, proto má u této pojišťovny nárok na 50% bonus. Výsledná cena? 3500Kč! Docela rozdíl oproti prvnímu řidiči, který má však stále dost času svého zkušeného kolegu dohnat.

Třetí řidič je notorickým „pirátem silnic“. Způsobil už mnoho dopravních nehod, které ve výsledku dávají maximální malus jeho pojišťovny, který je roven 200% přirážce. Místo 7000, nebo dokonce 3500Kč, tak zaplatí dohromady 21 000Kč ročně! A to je už docela spravedlivý trest za špatnou jízdu.

Pokud bychom do tohoto systému připočítali ještě slevu za pojištění vozidel online, pak bychom se u nejlepšího řidiče mohli dostat na cenu 3150Kč za rok (3500Kč minus 10% z této částky). Rozdíl od nejhoršího a nejhloupějšího řidiče je tak 17 850Kč ročně! A to známe i pojišťovny, které nabízejí bonus 60%, kde by mohl být rozdíl ještě větší.

Sorry, comments are closed.