Zákonem dané povinné ručení lze rozšířit i o další pojistky, které v případě potřeby pokryjí nečekané náklady spojené s provozem vozidla. Havarijní pojištění se samostatná kapitola, navíc se jedná o plnohodnotné pojištění nabízené samostatně. Není povinné ze zákona, ale například leasingové společnosti jej vyžadují.

Zajímavá jsou takzvaná připojištění vozidel. Jsou to jakési bonusy, které pojišťovny nabízejí právě k havarijnímu pojištění nebo povinnému ručení. Tato připojištění bývají buď zcela zdarma, ale to jen do určité výše plnění a s určitou spoluúčastí. Nebo si za ně lze připlatit a tím získat plnění vyšší s možností až nulové spoluúčasti. Záleží na jednotlivých pojišťovnách a výši příplatku, který je pojistník ochoten „obětovat“. Každá pojišťovna má svůj systém těchto připojištění a každá může nabízet trochu odlišné druhy připojištění.

Příklady připojištění:

–          připojištění předního skla (popřípadě všech skel) – jedná se záruku náhrady škody při poškození skel automobilu. Může se jednat o poškození kamínkem nebo jiným tělesem, stejně tak jako některým z přírodních živlů nebo i vandalismem. Dle druhu smlouvy a výše příplatku může být určena spoluúčast pojistníka. Před uzavřením připojištění proběhne kontrola a nafocení skel pracovníkem pojišťovny.

–          připojištění proti přírodním živlům – prudký déšť a kroupy, oheň, velká voda, sníh (lavina), sesuv půdy… V těchto případech, pokud jste připojištěni, dostanete náhradu škody od pojišťovny. Na takovéto nehody se nevztahují „obyčejné“ havarijní pojistky ani povinná ručení a vyplatí se proto uvažovat nad živelným připojištěním.

–          zapůjčení náhradního vozidla – pokud je vaše vozidlo poškozeno vinou pojistné události déle než jeden den, mohou pojišťovny na základě připojištění poskytnout náhradní vůz. Jste tak plně mobilní a nehrozí vám další problémy z možného neplnění různých závazků.

–          úrazové pojištění – připojistit lze i draví osob, které s vámi v autě jezdí. Lze sjednat připojištění na sedadlo řidiče, sedadlo řidiče a spolujezdce, nebo na další sedadla v autě. Možností je víc, stačí se jen rozhodnout.

–          Autohelp – je nová služba. Připojistit si lze vymahatelnost náhrady škody. Jinými slovy jde o to, že když je pojištěný účastníkem nehody, kterou způsobí někdo jiný svým vozidlem, pojišťovna mu zaplatí náhradu škody ihned a tu potom následně vymáhá na viníkovi. Odpadá tak dlouhé čekání na vyřízení pojistky u jiných pojišťoven, u vymáhání škody na majiteli auta, které nebylo pojištěno nebo na příslušníkovi jiné země, kde povinné ručení není zavedeno.

Ať už jde o výše uvedené nebo třeba další možnosti připojištění, vždy se vyplatí si trošku připlatit, srovnání cen nedopadá tak špatně, a v případě potřeby užívat výhody, které taková pojistka nabízí.

Sorry, comments are closed.