Dům nekupujeme nebo nestavíme mnohokrát za život. Tedy alespoň většina z nás ne. Chceme proto, aby jeho životnost byla co nejdelší a bychom ho mohli spokojeně užívat, nejlépe po celý náš život. Snažíme se proto, chovat se ke svému obydlí slušně a zodpovědně. A základem takového chování je pojištění nemovitosti. To by měl mít na svůj dům zajištěné každý rozumný člověk. Chrání se tak pro případ, že ho zasáhne nějaká přírodní katastrofa, bude vykraden nebo zasáhnou jiné škodlivé vlivy.

Ani pokud se tedy neocitneme v situaci, kdy je po nás takové pojištění vyžadováno (například při vyřizování hypotéky na stavbu nebo koupi, při zástavě apod.), je v našem zájmu si ho zajistit.

Pojištění nemovitosti se většinou vztahuje na různé přírodní živly, vandalismus, poškození při vloupání, pády stromů, sesuvy půdy a podobně. Problematičtější je to s vodou. Pojištění se většinou vztahuje jen na vodu z vodovodu nebo kanalizace. Té záplavové se to netýká. Na tu je potřeba samostatná pojistka, se kterou se ale mohou dopředu rozloučit klienti ze záplavových oblastí – nebo si pořádně, ale opravdu pořádně připlatí. Pojistit lze i stavbu. Součástí takového pojištění je i náhrada škody odcizení a to proto, že stavba nelze dostatečně zabezpečit a tudíž na ní ke krádeži může dojít. S domem lze pojistit i další objekty jako je bazén, zahradní domek, stodola a tak dále.

Součástí pojištění nemovitosti bývá i pojištění odpovědnosti. Toto připojištění kryje škody, které majitel domu svým jednáním způsobí další osobě a to na zdraví tak i majetku. Lidově se pojištění odpovědnosti říká „pojistka na blbost“ a my můžeme jen dodat, že vůbec není hloupé ji mít.

Sorry, comments are closed.